FPT Corporation - An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam
Danh mục đầu tư

Tập đoàn FPT

Chuyên viên phụ trách

FPT

Tập đoàn FPT

CNTT & Viễn Thông

Trong tháng 4 năm 2016, Quỹ Vietnam Azalea Fund đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Tập đoàn FPT, công ty dẫn đầu Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ thông tin. Quỹ đầu tư vào Tập đoàn FPT năm 2011.

Website

ABA Cooltrans

ABA Cooltrans