Trong năm 2017, Quỹ Mekong Enterprise Fund II đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Hệ thống trường Dân lập Quốc tế Việt Úc ('VAS'), một trong những ngôi trường song ngữ hàng đầu ở Việt Nam. Quỹ đầu tư vào VAS tháng 4 năm 2010.