Golden Gate - An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam
Danh mục đầu tư

Golden Gate

Chuyên viên phụ trách

Golden Gate - An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam

Golden Gate

Nhà hàng

Trong tháng 8 năm 2014, Quỹ Mekong Enterprise Fund II đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Công ty Golden Gate, một trong những công ty dẫn đầu Việt Nam về kinh doanh chuỗi nhà hàng. Quỹ đầu tư vào Công ty Golden Gate vào tháng 4 năm 2008.

Website

ABA Cooltrans

ABA Cooltrans