Năm 2018, Quỹ Mekong Enterprise Fund II đã hoàn tất việc bán toàn bộ cổ phần của mình ở Công ty Hóa chất Á Châu ("ACC"). ACC là nhà phân phối hàng đầu về nguyên liệu, hóa chất đặc chủng, hóa chất không dầu và các nguyên phụ liệu khác, được cung cấp bởi các nhà sản xuất trên thế giới và phục vụ cho nhiều khách hàng là các doanh nghiệp lớn, trong đó có những công ty hàng đầu Việt Nam. Quỹ đầu tư vào ACC vào tháng 3 năm 2011.