Asia Chemical Corporation - An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam
Danh mục đầu tư

Công ty cổ phần hóa chất Á Châu

Chuyên viên phụ trách

Asia Chemical Corporation - An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam

Công ty cổ phần hóa chất Á Châu

Sản xuất

Năm 2018, Quỹ Mekong Enterprise Fund II đã hoàn tất việc bán toàn bộ cổ phần của mình ở Công ty Hóa chất Á Châu (“ACC”). ACC là nhà phân phối hàng đầu về nguyên liệu, hóa chất đặc chủng, hóa chất không dầu và các nguyên phụ liệu khác, được cung cấp bởi các nhà sản xuất trên thế giới và phục vụ cho nhiều khách hàng là các doanh nghiệp lớn, trong đó có những công ty hàng đầu Việt Nam. Quỹ đầu tư vào ACC vào tháng 3 năm 2011.

Website

ABA Cooltrans

ABA Cooltrans