Trong tháng 4 năm 2016, Quỹ Vietnam Azalea Fund đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Tập đoàn FPT, công ty dẫn đầu Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ thông tin. Quỹ đầu tư vào Tập đoàn FPT năm 2011.