Trong tháng 9 năm 2017, Quỹ Vietnam Azalea Fund đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Tập đoàn Lộc Trời,  nhà phân phối và sản xuất thuốc bảo vệ thực vật hàng đầu Việt Nam. Quỹ đầu tư vào Tập đoàn Lộc Trời tháng 12 năm 2008.