Loc Troi Group
Danh mục đầu tư

Tập đoàn Lộc Trời

Chuyên viên phụ trách

Loc Troi Group - - An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam

Tập đoàn Lộc Trời

Nông nghiệp

Trong tháng 9 năm 2017, Quỹ Vietnam Azalea Fund đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Tập đoàn Lộc Trời,  nhà phân phối và sản xuất thuốc bảo vệ thực vật hàng đầu Việt Nam. Quỹ đầu tư vào Tập đoàn Lộc Trời tháng 12 năm 2008.

Website

ABA Cooltrans

ABA Cooltrans