Giám luật

Chân thành cám ơn sự đóng góp của quý vị.

Mekong Capital cam kết tuân thủ theo các tiêu chí cao nhất của đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của người được ủy thác. Lợi ích của các quỹ mà chúng tôi quản lý được đặt trên lợi ích của chúng tôi và của các nhân viên của chúng tôi.

Mekong Capital duy trì Quy tắc Hành xử với mục đích giảm thiểu rủi ro xung đột lợi ích giữa nhân viên của chúng tôi và các quỹ mà chúng tôi quản lý. Ví dụ, Quy tắc Hành xử này nghiêm cấm nhân viên nhận hoa hồng hay các khoản lợi cá nhân đáng kể khác liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào của các quỹ này.

Mekong Capital chủ động cập nhật Quy trình Giám luật, trong đó qui định các nhiệm vụ cụ thể của bộ phận giám luật.

Chúng tôi hoan nghênh tất cả góp ý của quý vị liên quan đến cách hành xử trong công việc của nhân viên chúng tôi, các xung đột lợi ích tiềm tàng, các nhân tố rủi ro liên quan đến các công ty mà chúng tôi đầu tư, các nhân tố rủi ro liên quan đến Mekong Capital và những điều chưa hài lòng hoặc những đề xuất liên quan đến hoạt động của Mekong Capital hoặc các quỹ mà Mekong Capital quản lý.

Để góp ý, xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây. Giám đốc Khối Điều hành sẽ nhận góp ý của quý vị và sẽ xử lý theo nguyên tắc bảo mật. Tuy nhiên, chúng tôi rất tiếc phải báo trước rằng chúng tôi không bảo đảm là sẽ tiến hành kiểm tra những góp ý nặc danh hoặc không có căn cứ mà có thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân viên chúng tôi hoặc lợi ích của Mekong Capital hay các quỹ mà chúng tôi quản lý.

Chân thành cám ơn sự góp ý của quý vị.