Giữ cương vị Tổng Giám Đốc, Chad là thành viên Ban Lãnh đạo và Ban Cố vấn Đầu tư nội bộ của Mekong Capital. Chad cũng là thành viên Hội đồng Quản trị của Mekong Capital Holdings. 

Trong vai trò một cán bộ chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư của Mekong Capital, Chad chịu trách nhiệm đảm bảo thành công cho những khoản đầu tư dài hạn tại Công ty Chảo Đỏ và Pharmacity. Chad cũng là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Chảo Đỏ, Công ty Cổ phần giải pháp Thương mại ABA và Công ty Nhất Tín Logistic. Chad là người phụ trách chính trong việc thoái vốn thành công tại Công ty Cổng Vàng, Công ty Nam Long, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Intresco và Công ty Cổ phần Traphaco. Chad chuyên về tái cấu trúc doanh nghiệp, điều hành doanh nghiệp và quản lý đem lại sự tăng trưởng vượt bậc cho doanh nghiệp.

Chad đã có hơn 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo tăng trưởng giá trị tại Việt Nam. Từ năm 2000 đến 2006 Chad làm việc tại ScanCom Vietnam, ở đây Chad đảm nhiệm một số vị trí khác nhau và vị trí cuối cùng ở đây là Giám Đốc Điều Hành, phụ trách hơn 6000 nhân viên. Tại Scancom, dưới sự lãnh đạo của Chad công ty đã đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ, vượt bậc từ doanh thu 15 triệu đô la Mỹ lên 150 triệu đô la Mỹ, đưa Scancom trở thành công ty xuất khẩu hàng nội thất lớn nhất tại Việt Nam năm 2006. Từ năm 2006 đến năm 2013, Chad làm việc tại Tập đoàn AA, tại đây Chad đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc từ năm 2008. Tập đoàn AA, công ty trong danh mục đầu tư của Mekong Capital từ 2003 đến 2011, đã giữ vị trí dẫn đầu thị trường nội địa Việt Nam về xây dựng và đồ nội thất kể từ năm 1993. Dưới sự lãnh đạo của Chad, Tập đoàn AA đạt được những bước phát triển lớn mạnh đột biến như: Tỷ lệ tăng trưởng cộng dồn hằng năm (CAGR) của doanh thu là 51%, của EBITDA là 60%, và doanh thu trung bình trên một nhân viên tăng 12 lần.