Sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng Chad đã có hơn 23 năm kinh nghiệm lãnh đạo tạo giá trị gia tăng đáng kể cho các công ty tại Việt Nam. Chad tham gia vào Mekong Capital vào năm 2013 với cương vị là Tổng Giám Đốc. Chad là thành viên Ban Lãnh đạo, Ban Cố vấn Đầu tư nội bộ và thành viên Hội đồng Quản trị của Mekong Capital.

Chad là người phụ trách chính trong việc thoái vốn thành công tại Công ty Cổng Vàng, Công ty Nam Long, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Intresco và Công ty Cổ phần Traphaco. Chad chuyên về tái cấu trúc doanh nghiệp, điều hành doanh nghiệp và quản lý đem lại sự tăng trưởng vượt bậc cho doanh nghiệp.

Từ năm 2000 đến 2006 Chad làm việc tại ScanCom Vietnam với vai trò là Giám Đốc Điều Hành. Chad dẫn dắt công ty tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành công ty xuất khẩu hàng nội thất lớn nhất tại Việt Nam năm 2006. Từ năm 2006 đến năm 2013, Chad làm việc tại Tập đoàn AA, một công ty trong danh mục đầu tư của Mekong Enterprise Fund, và đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc từ năm 2008. Dưới sự lãnh đạo của Chad, tập đoàn AA đã đạt được những bước phát triển đáng kể về doanh thu​ và mở rộng chi nhánh đến nhiều quốc gia như Bhutan, Myanmar, Cambodia và Hoa Kỳ.

Email: Chad@mekongcapital.com