Meet our vision-fulfillers

Nhân sự

Mekong Capital team Dinh Minh Thu Thumbnail 2
Đinh Minh Thu (Julia)

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư

Team thumbnail Vanessa Mekong Capital 3
Vanessa Trương

Chuyên viên Giao Dịch Tài Chính

Quach Thuy Duong - Senior Talent and Culture Coachsultant - Talent & Culture team
Quách Thùy Dương

Trưởng nhóm Nhân Tài & Tổ Chức Doanh Nghiệp

Nguyen Van Ha - Senior Talent and Culture Coachsultant - Talent & Culture team
Nguyễn Vân Hà

Chuyên viên Khai Vấn Nhân Tài & Tổ Chức Doanh Nghiệp Cấp Cao

Phuong Trang - Talent & Culture team - Mekong Capital
Hoàng Lê Phương Trang

Chuyên viên Khai Vấn Nhân Tài & Tổ Chức Doanh Nghiệp Cấp Cao

Huỳnh Ngọc Tường Vy
Huỳnh Ngọc Tường Vy

Chuyên viên Khai Vấn Nhân Tài & Tổ Chức Doanh Nghiệp

Le Ngoc Quoc Khanh Mekong Capital team
Lê Ngọc Quốc Khánh

Trưởng nhóm Chuyển đổi số

Anh Xuan - Senior Customer Experience Officer - Digital Transformation team
Nguyễn Thị Anh Xuân

Trưởng nhóm Trải Nghiệm Khách Hàng

Thanh Ngoc - Senior Digital Marketing Officer - Digital Transformation team
Phạm Thái Thanh Ngọc

Trưởng nhóm Tiếp Thị & Chuyển Đổi Số

Phuong Thuy - Asset Guardian Manager - Operation team
Lê Nguyễn Phương Thúy

Giám Đốc Quan hệ Nhà Đầu Tư

Hoang Anh Mekong Capital Team
Nguyễn Hoàng Anh

Chuyên viên Quan hệ Nhà đầu tư

Ngo Minh Khue Mekong Capital team
Ngô Minh Khuê

Chuyên viên Phát triển Bền Vững Cấp Cao

Trần Thị Hoàng Hạc
Trần Thị Hoàng Hạc

Chuyên viên Truyền thông Cấp Cao

Câu chuyện của chúng tôi

Xem thêm