Meet our vision-fulfillers

Nhân sự

Trần Ngọc Trang
Trần Ngọc Trang

Trưởng phòng Tuyển dụng & Thu hút Nhân tài

Thanh Phuong - E&S Manager
Trần Đặng Thanh Phương

Trưởng nhóm Phát triển Môi trường & Xã hội

Mekong Capital investment team Nguyen Minh Cuong
Nguyễn Minh Cường

Trưởng nhóm Giao dịch Tài chính

Hoàng Lê Phương Trang
Hoàng Lê Phương Trang

Trưởng nhóm Tuyển Dụng & Thu hút Nhân tài

Hac Tran - Chief of PR Mekong Capital
Hạc Trần

Trưởng nhóm PR

Trần Lê Bích Trâm
Trần Lê Bích Trâm

Chuyên viên Tuyển dụng & Thu hút Nhân tài Cấp Cao

Câu chuyện của chúng tôi

Xem thêm