Nhân sự

Nhân sự

Mekong Capital BOD team Chris Freund
Chris Freund

Nhà Sáng Lập & Tổng Giám Đốc

Đỗ Thị Khánh Vân
Đỗ Thị Khánh Vân

Giám đốc Tư vấn Đầu tư

Mekong Capital investment team Nguyen Thi Thanh Ha
Nguyễn Thị Thanh Hà

Giám đốc Tư vấn Đầu tư

Mekong Capital investment team Ashley Trang Pham
Ashley Trang Phạm

Giám đốc Tư vấn Đầu tư

Mekong Capital investment team Sophia Trang Chu
Chu Thùy Trang (Sophia)

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Mekong Capital investment team Hoang My Hanh
Hoàng Mỹ Hạnh

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Mekong Capital investment team Lai Ha Thu
Lại Hà Thu

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư