Nhân sự

Nhân sự

Mekong Capital BOD team Chris Freund
Chris Freund

Nhà Sáng Lập & Tổng Giám Đốc

Mekong Capital investment team Do Thi Khanh Van
Đỗ Thị Khánh Vân

Giám đốc Tư vấn Đầu tư

Mekong Capital investment team Nguyen Minh Phuong
Nguyễn Minh Phương

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Mekong Capital investment team Hoang My Hanh
Hoàng Mỹ Hạnh

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Mekong Capital investment team Ellen Van
Ellen Văn

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Mekong Capital investment team Nguyen Thi Thanh Ha
Nguyễn Thị Thanh Hà

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Mekong Capital investment team Ellie Trang Ngo
Ellie Trang Ngô

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Mekong Capital investment team Ashley Trang Pham
Ashley Trang Phạm

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Mekong Capital investment team Do Thi Huyen Trang
Đỗ Thị Huyền Trang

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Mekong Capital investment team Lai Ha Thu
Lại Hà Thu

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Mekong Capital investment team Nguyen Lan Phuong
Nguyễn Lan Phương

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư Cấp Cao

Mekong Capital investment team Sophia Trang Chu
Chu Thùy Trang (Sophia)

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư Cấp Cao