Pizza 4P’s is a famous restaurant chain known for its fresh homemade cheese and sustainably sourced local ingredients
Danh mục đầu tư

Pizza 4P’s

Chuyên viên phụ trách

Pizza 4P’s

Nhà hàng

Khi Quỹ Mekong Enterprise Fund III (MEF III) thoái vốn vào năm 2022, Pizza 4P’s đã phát triển từ 8 nhà hàng thành chuỗi 27 nhà hàng tại Việt Nam và Campuchia, tăng hơn ba lần. Trong quá trình phát triển nhanh chóng này, Pizza 4P’s luôn duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cao và cam kết mang đến trải nghiệm ẩm thực ‘Wow’ cho khách hàng. Như một minh chứng cho những thành quả về trải nghiệm khách hàng, Pizza 4P’s đã được đề cử là Pizza ngon nhất tại Việt Nam và Campuchia trong khuôn khổ Giải thưởng Tốt nhất Châu Á 2022 do tạp chí quốc tế nổi tiếng Travel + Leisure Asia bình chọn.

Website

ABA Cooltrans

ABA Cooltrans