Mekong Enterprise Fund III
Quỹ doanh nghiệp

Mekong Enterprise Fund III

Khai trương

2015

Tình trạng

Đang hoạt động

Vốn cam kết

112 triệu USD

Quỹ đầu tiên của Mekong Capital chỉ tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu dùng ở Việt Nam.

Quỹ Mekong Enterprise Fund III (MEF III) ra mắt vào tháng 5 năm 2015 với tổng vốn cam kết 112 triệu đô la Mỹ trong tháng 5, gấp đôi quỹ Mekong Enterprise Fund II trước đó. MEF III là quỹ đầu tiên chỉ tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu dùng ở Việt Nam.

Song song với sự phát triển của mô hình Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng theo thời gian, các công ty thuộc danh mục của MEF III đều triển khai mô hình này một cách toàn diện hơn so với các khoản đầu tư của các quỹ trước đây. Do đó, đã có một mối tương quan chặt chẽ giữa mô hình Đầu tư lấy Tầm nhìn làm định hướng và hiệu quả hoạt động của các công ty trong danh mục đầu tư của Quỹ, điều chưa từng có trong các quỹ trước đây của chúng tôi.

MEF III đã thực hiện 9 khoản đầu tư, tất cả đều vào lĩnh vực bán lẻ, nhà hàng, sản phẩm tiêu dùng và logistics. Nhiều công ty đã tăng trưởng đáng kể sau khi nhận đầu tư từ Quỹ, trong đó có thể kể đến:

  • Pharmacity: Từ 45 cửa hàng lên 1071 cửa hàng
  • F88: Từ 10 chi nhánh lên 786 chi nhánh
  • ABA Cooltrans: Từ 35 xe tải lạnh đến 300 xe tải và 3 kho lạnh
  • YOLA: Từ 3 trung tâm lên 13 trung tâm

Danh mục đầu tư

Mekong Enterprise Fund IV

Mekong Enterprise Fund IV