Phu Nhuan Jewelry - An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam
Danh mục đầu tư

Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

Chuyên viên phụ trách

Phu Nhuan Jewelry - An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam

Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

Nữ trang

Trong tháng 11 năm 2016, Quỹ Vietnam Azalea Fund đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), nhà sản xuất và bán lẻ trang sức lớn nhất Việt Nam. Quỹ đầu tư vào PNJ tháng 12 năm 2007.

Website

ABA Cooltrans

ABA Cooltrans