Chris Freund thành lập Mekong Capital vào năm 2001 đồng thời là Tổng Giám Đốc của Mekong Capital.

Trong vai trò là một cán bộ chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư của Mekong Capital, Chris chịu trách nhiệm đảm bảo thành công cho khoản đầu tư dài hạn tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quí Bến Thành (BTJ). Chris cũng là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư F88, Yola, Vua Nệm và BTJ. Chris tham gia hầu hết các quá trình đầu tư và thoái vốn kể từ khi thành lập công ty. Chris là thành viên Ban Lãnh đạo và Ban Cố vấn Đầu tư nội bộ và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Mekong Capital. Chris chuyên về những công ty trong lĩnh vực marketing, phân phối và bán lẻ. Chris cũng có kinh nghiệm chuyên sâu trong tất cả các giai đoạn đầu tư bao gồm tìm kiếm cơ hội đầu tư và triển khai thực hiện, gia tăng giá trị sau quá trình đầu tư và thoái vốn.

Chris chính thức đến Việt Nam năm 1994 và đã có trên 24 năm kinh nghiệm về quản lý đầu tư trực tiếp, trong đó có 21 năm làm việc tại Việt Nam. Trước khi thành lập Mekong Capital vào năm 2001, Chris Freund là Phó Chủ tịch và Giám đốc Quản lý Danh mục Vốn đầu tư của Công ty Quản lý Tài sản Templeton tại thị trường mới nổi là công ty con trực thuộc Tập đoàn Franklin/Templeton. Chris làm việc cho Templeton tại Việt Nam từ đầu năm 1995 cho đến giữa năm 1998, và sau đó Chris gia nhập Templeton Singapore từ tháng 6 năm 1998 đến tháng 3 năm 2001, tại đây Chris chịu trách nhiệm cho các khoản đầu tư vào Việt nam, Nam Triều Tiên, Đài Loan và Israel.

Chris từng là đồng sáng lập viên tập đoàn Navigos, chủ sỡ hữu Vietnamworks.com và Navigos Search, công ty cung cấp dịch vụ tuyển dụng lớn nhất tại Việt nam. Navigos đã được chuyển nhượng cổ phần cho một công ty cung cấp dịch vụ tuyển dụng của Nhật Bản vào tháng 4 năm 2013.