Quỹ Mekong Enterprise Fund II (MEF II) là quỹ vốn cổ phần chưa niêm yết 50 triệu đô-la Mỹ. Quỹ khai trương vào tháng 6 năm 2006.

Tiêu chí và phương pháp đầu tư của Quỹ khác biệt đáng kể so với Quỹ tiền nhiệm Mekong Enterprise Fund. Quỹ MEF II đã chuyển sang chiến lược đầu tư vào các ngành theo xu hướng tiêu dùng mang những giá trị chiến lược, bằng việc tập trung vào bán lẻ, phân phối, và các sản phẩm tiêu dùng. Bên cạnh tập trung vào phân khúc đầu tư khác và chuẩn mực đầu tư khác với quỹ tiền nhiệm, MEF II còn áp dụng mô hình mới và toàn diện hơn cho việc tạo giá trị gia tăng sau đầu tư với tên gọi là mô hình Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng, được thiết kế nhằm đảm bảo các công ty thuộc danh mục quản lý của quỹ đặt ra và đạt được những mục tiêu cao.

MEF II đã thực hiện 10 khoản đầu tư trong giai đoạn 2006 đến 2011. Những khoản đầu tư nổi bật của MEF II bao gồm Thế Giới Di Động, Cổng Vàng, Trường Quốc tế Việt Úc, ICP và Mai Son. MEF II hoàn tất khoản thoái vốn cuối cùng khỏi Công ty Hóa chất Á Châu trong tháng 8 năm 2018. Quỹ MEF II đã chấm dứt hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Trong vòng đời hoạt động, MEF II đã đạt được tỷ lệ hoàn vốn 4,6 lần và tỷ suất hoàn vốn nội bộ 22,7%.

Quỹ kế nhiệm của MEF II là Mekong Enterprise Fund III.

Để biết thêm thông tin về các khoản đầu tư được thoái vốn của Quỹ, vui lòng xem trang Thoái vốn.