F88 hiện là chuỗi cho vay cầm cố tiên phong và lớn nhất tại Việt Nam với hơn 155 cửa hàng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Bắc gần Hà Nội, tính đến hết tháng 3 năm 2020. Công ty phục vụ người dân có nhu cầu vay tiền gấp với số tiền nhỏ mà chưa được đáp ứng bởi ngân hàng. F88 chủ yếu cho vay dựa trên tài sản thông dụng như ô tô, xe máy, giấy đăng ký ô tô, xe máy.

Lợi thế cạnh tranh của F88 là khả năng giải ngân khoản vay nhanh, dễ dàng, đơn giản và minh bạch, nhờ chuỗi phòng giao dịch rộng khắp, hệ thống công nghệ hiện đại, năng lực quản trị vững vàng và văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ.

F88 đặt mục tiêu trở thành chuỗi cho vay cầm cố lớn nhất và tiện lợi nhất Việt Nam với 300 phòng giao dịch vào năm 2021, và niêm yết thành công trên thị trường chứng khoán.