Chúng tôi tin rằng các kỹ năng về đánh giá thành công khả năng của đội ngũ quản lý cũng như nguyên tắc trong các điều khoản đầu tư là các yếu tố thành công trong giai đoạn tìm kiếm, tiếp cận và chọn lọc đầu tư.

Xuất sắc trong Quản lý - Chúng tôi chọn lọc kỹ lưỡng những công ty có đội ngũ quản lý lãnh đạo cam kết vào một tầm nhìn to lớn cho tương lai của doanh nghiệp và không ngừng phát huy khả năng quản lý và lãnh đạo để đạt được thành công cho tầm nhìn đó. Các công ty với đội ngũ quản lý như vậy sẽ luôn năng động trong việc tìm kiếm và ứng dụng các thông lệ tốt nhất cho doanh nghiệp mình. Bề dày thành tích về đầu tư vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam đem lại lợi thế cho chúng tôi trong việc đánh giá và tìm ra những đội ngũ quản lý thực sự có khả năng đạt được kết quả như mong đợi.

Các ngành định hướng theo người tiêu dùng - Chúng tôi tập trung vào các ngành định hướng theo người tiêu dùng bắt kịp sức tiêu thụ ngày càng tăng của tầng lớp trung lưu đang tăng trưởng mạnh mẽ của Việt nam. Chúng tôi tin rằng các ngành nghề khác cũng có thể thành công nhưng chúng tôi chọn phát triển một khả năng cốt lõi thiết yếu trong các ngành hàng định hướng tiêu dùng bao gồm phát triển thương hiệu, phân phối và bán lẻ.

Kinh doanh chuyên ngành - Chúng tôi đầu tư vào các công ty kinh doanh chuyên ngành, có khả năng mở rộng cao và đặc biệt là khi các doanh nghiệp này đang hoạt động trong các thị trường có nhiều phân khúc nơi có nhiều cơ hội cho phần lớn các công ty có được quản lý tốt đạt được thị phần đáng kể. Chúng tôi không đầu tư vào các doanh nghiệp đầu tư đa ngành nghề không cùng chức năng.