Quỹ Vietnam Azalea Fund được thành lập vào tháng 6 năm 2007, với tổng vốn cam kết 64 triệu đô la Mỹ. Quỹ Vietnam Azalea Fund là quỹ đầu tư vào doanh nghiệp chuẩn bị chào bán ra công chúng, chuyên đầu tư với vai trò cổ đông thiểu số trong các doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết trong vòng 12 tháng kể kể từ thời điểm giải ngân ban đầu. Với phân khúc đầu tư này, quỹ Vietnam Azalea Fund khác biệt so với chuỗi các quỹ Mekong Enterprise Fund, là các quỹ có phân khúc đầu tư rộng hơn, và không bị giới hạn trong các công ty có kế hoạch niêm yết cụ thể tại thời điểm đầu tư.

Quỹ Vietnam Azalea Fund đã thực hiện 10 khoản đầu tư. Những khoản đầu tư đáng chú ý bao gồm các công ty Hàng tiêu dùng Masan, Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Traphaco. Vào tháng 11 năm 2017, quỹ Vietnam Azalea Fund đã hoàn tất khoản thoái vốn cuối cùng. Quỹ hiện không còn hoạt động và đã hoàn tất quy trình thanh lý quỹ.