Nhân sự

Nhân sự

MAX-FERDINAND SCHEICHENOST - Director of Digital Transformation - Mekong Capital
Max-F. Scheichenost

Tổng Giám Đốc

Anh Xuan - Senior Customer Experience Officer - Digital Transformation team
Nguyễn Thị Anh Xuân

Trưởng phòng Trải Nghiệm Khách Hàng Cao Cấp

Thanh Ngoc - Senior Digital Marketing Officer - Digital Transformation team
Phạm Thái Thanh Ngọc

Chuyên viên Tiếp Thị Kỹ Thuật Số Cao Cấp