Nhân sự

Nhân sự

MAX-FERDINAND SCHEICHENOST - Director of Digital Transformation - Mekong Capital
Max-F. Scheichenost

Tổng Giám Đốc

Le Ngoc Quoc Khanh Mekong Capital team
Lê Ngọc Quốc Khánh

Trưởng nhóm Chuyển đổi số

Anh Xuan - Senior Customer Experience Officer - Digital Transformation team
Nguyễn Thị Anh Xuân

Trưởng nhóm Trải Nghiệm Khách Hàng

Thanh Ngoc - Senior Digital Marketing Officer - Digital Transformation team
Phạm Thái Thanh Ngọc

Trưởng nhóm Tiếp Thị & Chuyển Đổi Số