Nhân sự

Nhân sự

Mekong Capital BOD team Chad Ovel
Chad Ovel

Tổng Giám Đốc

Mekong Capital investment team Ellen Van
Ellen Văn

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Truong Thanh Tung - Head of Portfolio Analysis and Insights Mekong Capital
Trương Thanh Tùng

Trưởng Phòng Quản Lý Hiệu Quả Đầu Tư

Thanh Phuong - E&S Manager
Trần Đặng Thanh Phương

Trưởng nhóm phát triển Môi Trường & Xã Hội

Mekong Capital investment team Nguyen Minh Cuong
Nguyễn Minh Cường

Chuyên viên Giao Dịch Tài Chính Cấp Cao

Mekong Capital investment team Pham Thi Phuong Anh
Phạm Thị Phương Anh

Chuyên viên Giao Dịch Tài Chính Cấp Cao

Nguyễn Thị Ngọc Mai
Nguyễn Thị Ngọc Mai

Chuyên viên Giao Dịch Tài Chính Cấp Cao

Mekong Capital investment team Phan Ngoc Han
Phan Ngọc Hân

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư

Lương Hương Mỹ
Lương Hương Mỹ

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư