Quỹ Mekong Enterprise Fund III ("MEF III") là quỹ vốn cổ phần chưa niêm yết. Quỹ khai trương vào tháng 5 năm 2015 và đã chính thức hoàn tất huy động vốn với tổng vốn cam kết 112 triệu đô la Mỹ trong tháng 5 năm 2016.

MEF III sẽ tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp tiêu dùng Việt Nam thuộc các lĩnh vực bán lẻ, nhà hàng, sản phẩm tiêu dùng và dịch vụ tiêu dùng. Quỹ còn có thể đầu tư vào các doanh nghiệp có mô mình kinh doanh kết hợp giữa online (trực tuyến) và offline (truyền thống), đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ.

Là một cổ đông, MEF III áp dụng phương pháp đầu tư đã được kiểm chứng của Mekong Capital nhằm tăng giá trị cho doanh nghiệp. Phương pháp này được áp dụng dựa trên nền tảng của mô hình Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng kết hợp với mạng lưới các chuyên gia và nguồn lực quốc tế sâu rộng của Mekong Capital. Mekong Capital cam kết thời gian và nguồn lực đáng kể để gia tăng giá trị cho các công ty mà quỹ đầu tư, và chúng tôi tin rằng điều này đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của những khoản đầu tư trước đây.

MEF III thường tập trung vào các khoản đầu tư từ 8 đến 15 triệu đô la Mỹ cho cả các khoản đầu tư thiểu số hoặc đầu tư nắm quyền kiểm soát.

MEF III dự kiến hoạt động trong 10 năm, và sẽ thực hiện tổng cộng 10 - 12 khoản đầu tư trong 4 năm đầu hoạt động.