Trong vai trò là một cán bộ chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư của Mekong Capital, Hawkins chịu trách nhiệm đảm bảo thành công cho khoản đầu tư dài hạn tại ABA Cooltrans và Chảo Đỏ. Hawkins gia nhập Mekong Capital tháng 1 năm 2018.​

Trong vai trò Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư của ABA Cooltrans, Hawkins đã dẫn hoạt động thu mua và sáp nhập cơ sở kho lạnh của công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, tuyển dụng chuyên gia trong ngành từ một trong những công ty chuỗi cung ứng lạnh hàng đầu châu Á và triển khai hệ thống quản lý vận tải đẳng cấp thế giới. Tại Red Wok Investments, ông là thành viên của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm đánh giá các khoản đầu tư vào các ý tưởng F&B mới.​ Anh cũng đã điều phối thành công các công tác huy động vốn bổ sung cho ABA Cooltrans ​và F88.

Trước khi gia nhập Mekong Capital, Hawkins đã hoàn thành các thương vụ sát nhập (M&A) và phát hành không chính thức​ (Private placement) tại Việt Nam với tổng giá trị hơn hơn 250 triệu đô la Mỹ. Trước đây Hawkins là nhà sáng lập của ASEAN Capital, chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các giao dịch và ngân hàng đầu tư và từng giữ chức Trưởng Cố vấn của bộ phận Ngân hàng đầu tư của Indochina Capital.