Ngọc Thúy chịu trách nhiệm hỗ trợ những cán bộ chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư của Mekong Capital trong các giai đoạn đầu tư bao gồm lập dự án đầu tư, gia tăng giá trị sau quá trình đầu tư và thoái vốn thành công. Thúy bắt đầu công tác tại Mekong Capital từ tháng 12 năm 2018.

Trước khi gia nhập Mekong Capital, Thúy là Chuyên viên cao cấp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) và chịu trách nhiệm tham gia tư vấn cho khách hàng doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, tái cơ cấu, xác định giá trị doanh nghiệp, huy động vốn, niêm yết, M&A cho các công ty tại Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau. Tại đây Thúy tham gia vào tất cả các giai đoạn của deal từ thực hiện khảo sát doanh nghiệp về mặt pháp lý, vận hành, tài chính để hiểu rõ doanh nghiệp và ngành, cho đến phân tích doanh nghiệp, xây dựng mô hình định giá, viết bản giới thiệu cơ hội đầu tư, và tiếp cận nhà đầu tư tiềm năng.

Thúy tốt nghiệp khoa Ngân hàng và Tài chính Quốc tế trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội, Việt Nam, và tốt nghiệp thủ khoa Thạc sỹ Phân tích Đầu tư trường Đại học Stirling, Anh Quốc. Thúy có chứng chỉ quản trị rủi ro FRM® và là CFA® charterholder.