• Khởi đầu

  Năm 1999, Quỹ Chương trình Hỗ trợ Phát triển Khu vực Kinh tế Tư nhân vùng Mekong (MPDF) thực hiện một nghiên cứu khả thi để mở quỹ đầu tư vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc khu vực sông Mekong.

 • Vào khoảng giữa năm 2000, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cũng cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ vào dự án này. Chris Freund bắt đầu cộng tác với MPDF và ADB hướng với việc thành lập quỹ cổ phần riêng lẻ này.

 • Mekong Capital Ltd

  Mekong Capital Ltd được thành lập tháng 3 năm 2001 và mở Trung Tâm Hiện Thực Hóa Tầm Nhìn tại TP.HCM.

 • Mekong Enterprise Fund (MEF)

  Quỹ 18 triệu đô-la Mỹ Mekong Enterprise Fund được khai trương vào tháng 4 năm 2002. Đây là quỹ mới đầu tiên tập trung đầu tư ở Việt Nam được thành lập sau cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á.

 • Các khoản đầu tư của MEF

  Quỹ Mekong Enterprise Fund đã thực hiện 10 khoản đầu tư từ năm 2003 đến năm 2005, hầu hết là các doanh nghiệp sản xuất thuộc sở hữu gia đình. Một vài công ty sau được đầu tư bởi MEF:

 • Mekong Enterprise Fund II (MEF II)

  Quỹ 50 triệu đô-la Mỹ MEF II được thành lập vào tháng 6 năm 2006. Quỹ đại diện cho sự chuyển hướng của Mekong Capital tới các ngành thúc đẩy tiêu dùng, và hướng tới một thế hệ mới hơn, thế hệ các doanh nhân trẻ của Việt Nam với một cam kết mạnh mẽ đối với việc quản lý các công ty dựa trên những thực hành tốt nhất.

  Cùng với sự ra đời của MEF II, Mekong Capital đã mở thêm Trung Tâm Hiện Thực Hóa Tầm Nhìn thứ 2 tại Hà Nội vào năm 2006. Quỹ MEF ILOVE8990 đã thực hiện 10 khoản đầu tư từ năm 2006 đến 2011. Một số khoản đầu tư của MEF II như:

 • Vietnam Azalea Fund (VAF)

  Mekong Capital tiếp tục khai trương quỹ 64 triệu đô-la Mỹ Vietnam Azalea Fund vào tháng 6 năm 2007, tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp quốc doanh cổ phần hóa hoặc chuẩn bị niêm yết. Một vài công ty sau được đầu tư bởi VAF:

 • Chuyển hóa

  Cuối năm 2007, Mekong Capital bắt đầu thực hiện việc chuyển hóa chuyên sâu về văn hóa doanh nghiệp với mục đích tạo ra một nền văn hóa và một đội ngũ có thể mang lại lợi nhuận cao ổn định trong lĩnh vực đầu tư cổ phần riêng lẻ.

  Tháng 7 năm 2008, tất cả thành viên của Mekong Capital cùng nhau chinh phục đỉnh Kinabalu ở Mã Lai và là một ngọn núi nổi bật ở Đông Nam Á.

  Đến năm 2009, sự chuyển hóa này đã cho thấy rõ những tác động tích cực và vào năm 2010, Mekong Capital đã trở thành đề tài cho một nghiên cứu của Harvard Business School: Mekong Capital: Xây Dựng văn Hóa Lãnh Đạo tại Việt Nam.

 • Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng

  Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng là một phương pháp tiếp cận tiên phong của Mekong Capital, trong đó kết hợp những thực hành tốt nhất trong lĩnh vực đầu tư cổ phần riêng lẻ, quản trị thay đổi, phát triển khả năng lãnh đạo, tư vấn chiến lược và kết hợp tất cả vào mọt phương pháp duy nhất và được dùng làm nền tảng cho phương pháp tiếp cận đầu tư gia tăng giá trị của Mekong Capital.

  Kể từ khi thực hiện phương pháp này trong năm 2009, đã có sự cải thiện tích cực đáng kể trong tỉ lệ tăng trưởng lợi nhuận ròng của các công ty đã áp dụng hệ thống này, hiện tại bao gồm hầu hết các khoản đầu tư của Mekong Enterprise Fund II và Vietnam Azalea Fund.

 • Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng 2

  Tiếp bước thành công ban đầu cảu mô hình Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh của các công ty thuộc danh mục đầu tư, Mekong đã mở rộng mô hình theo hướng hiệu quả hơn thông qua việc tập trung vào một các lĩnh vực cũng là nền tảng then chốt tạo nên thành công cho các công ty thuộc danh mục đầu tư.

 • Mô hình cộng tác

  Chad Ovel, cộng sự thứ hai, đã gia nhập công ty và công ty cũng từ đó chuyển đỗi sang mô hình cộng tác.

  Giải thưởng Operational Excellence

  Đạt giải thưởng Operational Excellence (Xuất sắc trong hoạt động Tạo Giá tri Gia tăng) do Tạp chí Private Equity International (Vốn Cổ phần Tư nhân Quốc tế) trao tặng cho danh mục các công ty quản lý vốn nhỏ tại Châu Á, dựa trên thành công của khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động.

 • Công ty của năm tại Thị trường Sơ Khai

  Đạt giải thưởng Công ty của năm tại Thị trường Sơ Khai do Tạp chí Private Equity International trao tặng dựa trên kết quả thành công vượt trội khi các công ty trong danh mục đầu tư đạt mức bình quân tăng trưởng lợi nhuận ròng ở mức 128%, dẫn đầu là Thế Giới Di Động, Nam Long, Intresco and Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNJ.

 • Giải thưởng Operational Excellence

  Đạt giải thưởng Operational Excellence do Tạp chí Private Equity International trao tặng cho danh mục các công ty quản lý vốn nhỏ tại Châu Á - Thái Bình Dương, dựa trên thành công của khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Cổng Vàng.

  Mekong Enterprise Fund III

  Khai trương quỹ Mekong Enterprise Fund III ("MEF III") vào thánh 5/2015 với vốn cam kết đạt 87,4 triệu đô la Mỹ và đã chính thức hoàn tất huy động vốn với tổng vốn cam kết 112 triệu đô la Mỹ trong tháng 5 năm 2016.

 • Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng 3.0

  Tiếp bước thành công ban đầu của mô hình Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng 1 & 2 nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh của các công ty thuộc danh mục đầu tư, Mekong đã mở rộng mô hình theo hướng hiệu quả hơn thông qua việc tập trung vào một các lĩnh vực cũng là nền tảng then chốt tạo nên thành công cho các công ty thuộc danh mục đầu tư.

  Công ty của năm tại Thị trường Sơ Khai

  Mekong Capital được tạp chí Private Equity International trao giải “2016 Frontier Market Firm of the year in Asia” (tạm dịch: Công ty của năm 2016 tại Thị trường Mới nổi khu vực Châu Á). Giải thưởng Private Equity International 2016 được các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư bình chọn, với hơn 35.000 phiếu bình chọn cho các hạng mục giải thưởng trong năm 2016.


 • Giải thưởng Operational Excellence

  Mekong Capital được Tạp chí Đầu tư Vốn Cổ phần Tư nhân Quốc tế (Private Equity International) trao giải năm 2017 cho hạng mục Hoạt Động Xuất Sắc của các khoản đầu tư nhỏ ở Châu Á, dựa trên hiệu suất của Thế giới Di động.


 • Giải thưởng Operational Excellence

  Mekong Capital được Tạp chí Đầu tư Vốn Cổ phần Tư nhân Quốc tế (Private Equity International) trao giải năm 2018 cho hạng mục Hoạt Động Xuất Sắc của các khoản đầu tư trung bình/nhỏ ở Châu Á, dựa trên hiệu suất của Traphaco.