Mekong Capital là công ty tư vấn quản lý quỹ đầu tư chuyên về vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam tập trung chủ yếu vào các ngành theo xu hướng tiêu dùng. Các công ty thuộc danh mục đầu tư của Mekong Capital đều nằm trong số những công ty phát triển nhanh nhất và dẫn đầu thị trường trong các ngành thúc đẩy tiêu dùng tại Việt Nam như bán lẻ, nhà hàng, hàng tiêu dùng, và giáo dục. Một số khoản đầu tư thành công nhất của chúng tôi bao gồm Thế Giới Đi Động, Trang sức Phú Nhuận (PNJ), ICP, Golden Gate, Trường Quốc tế Việt Nam Úc (VAS), Masan Consumer, Traphaco, Pharmacity, F88, YOLA, Pizza 4P’s, Chảo Đỏ, Vua Nệm, ABA Cooltrans và Nhất Tín Logistics.

Được thành lập năm 2001, Mekong Capital là công ty có bề dày thành tích sâu rộng nhất về vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam. Các quỹ của Mekong Capital đã hoàn tất 40 khoản đầu tư vốn cổ phần chưa niêm yết, trong đó có 27 khoản thoái vốn hoàn toàn. Mekong Capital đã cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cho 5 quỹ, hai trong số đó đang hoạt động.

Đội ngũ của chúng tôi có hơn 60 nhân viên làm việc toàn thời gian tại 2 văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ban Lãnh Đạo của Mekong Capital với 4 Tổng Giám Đốc đã có tổng gộp hơn 57 năm kinh nghiệm. Mekong Capital tiên phong trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, một đội ngũ nhiều kinh nghiệm, là cơ sở để tạo nên những kết quả đột phá.
Mekong Capital có bề dày thành tích trong việc tạo giá trị tại các công ty được đầu tư theo cách tiếp cận Ontological Private Equity và khuôn khổ đầu tư mô hình Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các công ty được đầu tư để trao quyền cho họ tạo ra tầm nhìn rõ ràng cho tương lai, một lộ trình cụ thể, một đội ngũ quản lý và văn hóa doanh nghiệp cần thiết để đạt được tầm nhìn đó, hệ thống cơ sở dữ liệu để đưa ra quyết định sáng suốt và tối ưu hóa hiệu suất, cũng như các cơ sở hạ tầng và phương pháp tiếp cận chiến lược để phát triển nhanh chóng và hiện thực hóa tầm nhìn của họ.