Quỹ Mekong Enterprise Fund IV

Mekong Enterprise Fund IV ra mắt vào năm 2021 với vốn cam kết $246 triệu đô la Mỹ, hơn gấp đôi quỹ Mekong Enterprise Fund III trước đó.

chi tiết

Quỹ Mekong Enterprise Fund III

Quỹ được khai trương vào tháng 5 năm 2015. Quỹ chú trọng vào các ngành được định hướng theo người tiêu dùng tại Việt Nam, tập trung vào các khoản đầu tư từ 8 đến 15 triệu đô la Mỹ.

chi tiết

Quỹ Vietnam Azalea Fund

Quỹ Vietnam Azalea Fund được khai trương vào tháng 6 năm 2007 và quản lý 64 triệu đô la Mỹ vốn cam kết.

chi tiết

Quỹ Mekong Enterprise Fund II

Quỹ Mekong Enterprise Fund II là quỹ vốn cổ phần chưa niêm yết 50 triệu đô-la Mỹ. Quỹ khai trương vào tháng 6 năm 2006.

chi tiết

Quỹ Mekong Enterprise Fund

Quỹ Mekong Enterprise Fund được khai trương vào năm 2002, với tổng vốn cam kết là 18,5 triệu đô-la Mỹ.

chi tiết