Đầu tư

tìm hiểunhân sự

Chris Freund

Chris Freund

Tổng Giám đốc

Chad Ovel

Chad Ovel

Tổng Giám đốc

Trương Diệu Lê

Trương Diệu Lê

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Minh Giang

Nguyễn Thị Minh Giang

Giám đốc Tư vấn Nhân sự

GIỚI THIỆUCHÚNG TÔI

Mekong Capital là công ty quản lý quỹ đầu tư chuyên về vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam tập trung chủ yếu vào các ngành theo xu hướng tiêu dùng. Các công ty thuộc danh mục đầu tư của Mekong Capital đều nằm trong số những công ty phát triển nhanh nhất và dẫn đầu thị trường trong các ngành thúc đẩy tiêu dùng tại Việt Nam như bán lẻ, nhà hàng, hàng tiêu dùng, phân phối.

Được thành lập năm 2001, Mekong Capital là công ty có bề dày thành tích sâu rộng nhất về vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam. Các quỹ của Mekong Capital đã hoàn tất 33 khoản đầu tư vốn cổ phần chưa niêm yết, trong đó có 23 khoản thoái vốn hoàn toàn và 1 khoản thoái vốn từng phần. Mekong Capital quản lý 4 quỹ, một trong số đó đang thực hiện những khoản đầu tư mới. Mekong Capital có đội ngũ hơn 25 nhân viên làm việc toàn thời gian tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội với thời gian làm việc trung bình tại Mekong Capital khoảng 6 năm. Ba Tổng Giám đốc của Mekong Capital có tổng gộp 31 năm kinh nghiệm tại Mekong Capital.

Chúng tôi đầu tư vào các công ty đang trên đà phát triển nhanh, với các kế hoạch mở rộng tham vọng và một cam kết vững chắc để xây dựng đội ngũ nhân viên thực hiện các kế hoạch đó. Các công ty này nằm trong số những công ty hàng đầu trong ngành nghề của họ, nhưng hoạt động trong thị trường bị phân khúc và phát triển nhanh dẫn đến cơ hội tăng trưởng hấp dẫn. 

chi tiết

Newsletter