Investment team Nguyen Lan Phuong cover
Nhân sự

Nguyễn Lan Phương

Vị trí

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư Cấp Cao

Bộ phận

Tư vấn Đầu tư

Địa điểm

Hà Nội

Mekong Capital investment team Nguyen Lan Phuong

Lan Phương mong muốn luôn được khám phá điều mới trong công việc và mang lại năng lượng tích cực cho những người xung quanh.

Phương đã có hơn 6 năm làm việc tại Thomson Reuters, phụ trách việc cung cấp thông tin trái phiếu thị trường Việt Nam cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Để tham gia nhiều hơn vào thị trường, Phương đã chuyển hướng sự nghiệp sang lĩnh vực đầu tư. Trong hành trình này tại các doanh nghiệp Việt Nam, Phương đã có những trài nghiệp thú vị khi được gặp nhiều người, nhiều nhà lãnh đạo trong những lĩnh vực kinh doanh khác nhau và thấy được tiềm năng to lớn của Việt Nam.

Tháng 11/2020, Phương biết đến Mekong Capital và có ấn tượng sâu sắc với văn hóa công ty cũng như những cam kết của công ty dành cho Việt Nam. Cô mong muốn thị trường trái phiếu Việt Nam sẽ có vị thế cao hơn trên bản đồ thế giới và tin tưởng vào tương lai Việt Nam sẽ là điểm đến lý tưởng cho những người muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực này. Cô chọn và đồng hành của Mekong Capital để chuyển hóa bản thân và đạt đến tầm nhìn tao ra những ảnh hưởng lớn, tích cực cho Việt Nam.