Minh Giang tham gia vào Mekong Capital vào năm 2010 và hiện là Tổng Giám đốc Nhân Tài & Văn hóa Doanh Nghiệp. Cô chịu trách nhiệm trực tiếp hỗ trợ các công ty đầu tư tuyển dụng nhân sự cấp cao; xây dựng thành công đội ngũ ưu tú; kiến tạo văn hóa doanh nghiệp vững mạnh; và điều phối tất cả các hội thảo do Mekong Capital tổ chức; cũng như trách nhiệm chung đối với nguồn nhân lực tại Mekong Capital. Cô là người truyền cảm hứng cho các công ty Mekong Capital đầu tư Đổi Mới Quản lý nguồn nhân lực, giúp họ hiện thực hóa tầm nhìn.

Minh Giang đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo đội ngũ Nhân tài & Văn hóa Doanh Nghiệp tuyển dụng các vị trí cấp cao cho các công ty đã và đang đầu tư hiện tại của chúng tôi. Hơn nữa, sáng kiến ​​của Minh Giang trong việc thiết kế các hội thảo và các buổi chia sẻ giúp các công ty trong danh mục đầu tư xây dựng văn hóa doanh nghiệp và giá trị cốt lõi đã thành công rộng rãi.

Là thành viên của Ban quản lý của Mekong Capital, Minh Giang đang thực hiện tất cả các trách nhiệm của Tổng Giám đốc Nhân Tài & Văn hóa Doanh Nghiệp với những kinh nghiệm và kết quả được chứng minh. Cô cũng là nguồn cảm hứng và hình mẫu để các thành viên của Mekong tiếp nhận và sống theo những giá trị cốt lõi. Vào tháng 7 năm 2019, Mekong Capital đã được vinh danh trong số các công ty có nơi làm việc tốt nhất của Việt Nam ở châu Á.

Minh Giang trước đây là Tư vấn viên nhân sự cấp cao của Navigos Group, công ty cung cấp giải pháp nhân sự hàng đầu Việt Nam.