Minh Giang tham gia vào Mekong Capital vào năm 2010 và hiện là Giám đốc Nhân Tài & Văn hóa Doanh Nghiệp. Cô chịu trách nhiệm trực tiếp hỗ trợ các công ty đầu tư tuyển dụng nhân sự cấp cao; xây dựng thành công đội ngũ ưu tú; kiến tạo văn hóa doanh nghiệp vững mạnh; và điều phối tất cả các hội thảo do Mekong Capital tổ chức; cũng như trách nhiệm chung đối với nguồn nhân lực tại Mekong Capital. Cô là người truyền cảm hứng cho các công ty Mekong Capital đầu tư Đổi Mới Quản lý nguồn nhân lực, giúp họ hiện thực hóa tầm nhìn.

Kết nối với hơn 17.000 chuyên gia kinh doanh ở Việt Nam và nước ngoài, Minh Giang đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo đội ngũ Nhân tài & Văn hóa Doanh Nghiệp tuyển dụng hơn 130 lãnh đạo cấp cao cho các công ty đã và đang đầu tư hiện tại của chúng tôi. Một số vị trí Giám Đốc cấp cao đáng chú ý là CEO của Tổ Chức Giáo Dục Việt Úc, CCO of Pharmacity và CFO của F88. Trong 2 quý đầu năm 2019, đội ngũ đã tuyển dụng 26 vị trí quản lý tại các công ty đầu tư của chúng tôi, trung bình khoảng 5 vị trí mỗi tháng.

Ngoài việc tuyển dụng, đội ngũ Nhân tài & Văn hóa Doanh Nghiệp cũng phối hợp chặt chẽ với Trưởng phòng nhân sự của mỗi công ty được đầu tư để đảm bảo các chương trình Đào Tạo Hội Nhập hiệu quả, mô tả công việc rõ ràng và hệ thống đánh giá kế quả cụ thể, cũng như sắp xếp cố vấn để giúp đỡ các thành viên mới hòa nhập vào công ty.

Hơn nữa, sáng kiến ​​của Minh Giang trong việc thiết kế các hội thảo và các buổi chia sẻ giúp các công ty trong danh mục đầu tư xây dựng văn hóa doanh nghiệp và giá trị cốt lõi đã thành công rộng rãi với hơn 70 hội thảo trong hơn 6 năm, trung bình 1 sự kiện mỗi quý.

Là thành viên của Ban quản lý của Mekong Capital, Minh Giang đang thực hiện tất cả các trách nhiệm của Giám đốc Nhân Tài & Văn hóa Doanh Nghiệp với những kinh nghiệm và kết quả được chứng minh. Cô cũng là nguồn cảm hứng và hình mẫu để các thành viên của Mekong tiếp nhận và sống theo những giá trị cốt lõi. Những giá trị cốt lõi này đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Mekong liên tục đạt được thành công. Dưới sự lãnh đạo của Minh Giang, Ban Nuôi Dưỡng Văn Hóa Mekong được thành lập để khuyến khích văn hóa nội bộ và tạo ra một môi trường làm việc có mức độ cam kết và gắn kết cao trong nhân viên. Vào tháng 7 năm 2019, Mekong Capital đã được vinh danh trong số các công ty có nơi làm việc tốt nhất của Việt Nam ở châu Á.

Minh Giang trước đây là Tư vấn viên nhân sự cấp cao của Navigos Group, công ty cung cấp giải pháp nhân sự hàng đầu Việt Nam.