Nguyễn Thị Minh Giang là Giám đốc Nhân tài và Văn hóa Doanh nghiệp, Minh Giang chịu trách nhiệm chính trong việc hỗ trợ các vấn đề nhân sự tại những công ty trong khoản đầu tư của Mekong Capital. Cô đóng vai trò là người truyền cảm hứng cho các công ty tham gia vào những cuộc chơi lớn hơn bằng việc áp dụng những thực hành tốt nhất trong nhân sự để có thể đạt đươc kết quả vượt trội, chứ không đơn thuần là những cải tiến nhỏ. Tại Mekong Capital, Minh Giang đồng thời chịu trách nhiệm chính trong việc tuyển dụng nhân sự và truyền lửa cho nhân viên để mọi người có thể sống và áp dụng những giá trị cốt lõi của công ty, tăng sự gắn kết, cam kết dài lâu giữa nhân viên, công ty và với tất cả những thành viên khác.

Minh Giang là thành viên Ban Lãnh đạo của Mekong Capital. Minh Giang gia nhập Mekong Capital từ tháng 5 năm 2010.

Nguyễn Thị Minh Giang trước đây là Chuyên viên tư vấn tuyển dụng nhân sự tại Tập đoàn Navigos, nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng và tư vấn giải pháp nhân sự hàng đầu tại Việt Nam.